Công ty cổ phần đầu tư Bảo Tâm ra mắt bộ đôi sản phẩm Hoàng Đan với hai sản phẩm là Hoàng Đan Nhuận trực an & Hoàng Đan phục tràng nằm trong kế hoạch phát triển sản phẩm mới của công ty đã được ban giám đốc vạch ra từ đầu năm.

Bộ sản phẩm Hoàng Đan

 

 

TIN KHÁC: